Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám !
(Žl 23,1)